240.000 letsels per jaar

Bij kinderen van 0 tot en met 18 jaar oud worden jaarlijks gemiddeld 240.000 letsels als gevolg van privé-ongevallen medisch behandeld, waarvan 140.000 op de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis. 

Elk jaar worden gemiddeld 140.000 kinderen van 0 tot en met 18 jaar na een privé-ongeval behandeld op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) van een ziekenhuis. Bijna een derde jonger dan 5 jaar (31%), veertig procent van de slachtoffers is  in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar (43%) en een kwart is in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar (26%).

Veel valongevallen
Ruim de helft van de SEH-behandelingen bij kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar is gevolg van een val (55%). Het aandeel valongevallen ligt bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar en 5 tot en met 12 jaar zelfs nog iets hoger, respectievelijk 59% en 60%.

Kinderen van 0 tot en met 4 jaar vallen relatief vaak van de trap, kinderen van 5 tot en met 12 jaar vallen relatief vaak van een speeltoestel en kinderen van 13 tot en met 18 jaar verzwikken zich relatief vaak in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen. Verder valt op dat kinderen van 13 tot en met 18 jaar zich relatief vaak snijden of stoten in vergelijking met jongere kinderen.

Plaats van ongeval
De locatie van het ongeval is in een derde (34%) van de gevallen onbekend. Voor zover bekend vindt ruim een kwart van de privé-ongevallen (28%) plaats in huis. Voor de jongste kinderen ligt dit aandeel hoger (45%). Ook scholen en dagverblijven zijn locaties waar relatief veel ongevallen gebeuren (11%).

Aard van de letsels
Bijna de helft van de slachtoffers (47%) heeft letsel aan de schouder, arm of hand. Voorbeelden hiervan zijn kneuzingen van handen of vingers en polsfracturen. Polsfracturen komen relatief veel voor bij 5-12 jarigen. Bijna een kwart van de kinderen en jongeren heeft letsel aan de heup, been of voet (23%). Jongeren van 13 tot en met 18 jaar hebben relatief vaak dit letsel (30%), bijvoorbeeld letsel aan enkel of knie. Nog eens een kwart heeft letsel aan het hoofd (22%).

Jonge kinderen van 0 tot en met 4 jaar hebben relatief vaak letsel aan het hoofd (39%), het gaat dan met name om open wonden en oppervlakkig letsel. Belangrijk om te vermelden is een relatief veel jonge kinderen (7%) worden behandeld voor licht hersenletsel (3.100). Zeven procent van de slachtoffers wordt na de SEH-behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Kinderen tot en met 4 jaar worden in vergelijking met oudere kinderen relatief vaak opgenomen in het ziekenhuis (10%).

Ziekenhuisopnamen
Na behandeling op de SEH-afdeling worden per jaar gemiddeld 10.000 slachtoffers met letsel door een privé-ongeval in het ziekenhuis opgenomen. Dit is zeven procent van alle 0 tot en met 18-jarigen die op de SEH-afdeling behandeld worden na een privéongeval. Dit komt overeen met 270 ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling per jaar per 100.000 inwoners van 0- tot en met 18 jaar.

Het grootste risico op ziekenhuisopname
Ruim veertig procent van de slachtoffers is in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar (44%), ruim een derde is tussen de 5 en 12 jaar (36%) en een vijfde valt in de leeftijdsgroep van 13 tot en met 18 jaar (19%). Net als bij de SEH-behandelingen, geldt dat het risico op een ziekenhuisopname als gevolg van een privé-ongeval het grootst is voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar oud.

Oorzaak letsels
Bijna twee derde van de ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling van kinderen van 0 tot en met 18 jaar wordt veroorzaakt door een valongeval (65%). Jonge kinderen (0 t/m 4 jaar) worden relatief vaak opgenomen na een val van de trap, kinderen van 5 tot en met 12 jaar oud na een val van een speeltoestel. Eén op de acht ziekenhuisopnamen is het gevolg van een vergiftiging. Kinderen in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar maken een relatief groot deel uit hiervan. Het gaat bij deze groep vaak om een alcoholvergiftiging (27%). Daarnaast worden ook kleine kinderen (0-4 jaar) opgenomen vanwege een vergiftiging (12%), bijvoorbeeld door medicijnen.

Plaats van ongeval
Van een relatief groot deel (32%) van de privéongevallen bij kinderen en jeugdigen die leiden tot een ziekenhuisopname is onbekend waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Bekend is dat een derde van de ongevallen in huis (32%) gebeurt. Andere locaties waar relatief veel ongevallen plaatsvinden die leiden tot een ziekenhuisopname zijn scholen en dagverblijven (8%), bij speelgelegenheden (6%) en in de tuin (5%). Voor kleine kinderen geldt dat er relatief veel ongevallen in huis plaatsvinden. Bij 13-18 jarigen valt op dat 13% van de ongevallen die leiden tot
ziekenhuisopname plaatsvindt in uitgaans- en horecagelegenheden.

Aard van de letsels
Ruim een derde van de in het ziekenhuis opgenomen slachtoffers (36%) heeft letsel aan hoofd, hals of nek. Daarnaast heeft ongeveer een derde van de slachtoffers (31%) letsel aan de bovenste extremiteiten. Jonge kinderen (0-4 jaar) worden relatief vaak in het ziekenhuis opgenomen in verband met letsel aan hoofd, hals of nek (54%), vaak is dat
hersenletsel. Kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar hebben relatief vaak letsel aan de schouder, arm of hand (57%), met name fracturen van onderarm, pols of elleboog. Bij jeugdigen (13-18 jaar) valt op dat vergiftiging (36%) relatief vaak het letsel is waarvoor ze worden opgenomen.

Overledenen
Jaarlijks overlijden gemiddeld 48 kinderen van 0 tot en met 18 jaar als gevolg van een privé-ongeval. In de periode 2006-2010 is het aantal dodelijke privéongevallen bij 0-18 jarigen met een derde gedaald (33%). Onder de dodelijke slachtoffers zijn meer jongens (68%) dan meisjes (32%). Zes van de tien slachtoffers is in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar (59%), een kwart is tussen de 5 en 12 jaar (24%) en een 18% is in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar. Verdrinking is de belangrijkste doodsoorzaak (35%), gevolgd door verstikking (27%), verbranding (12%) en vallen (11%). De helft van de dodelijke ongevallen bij kinderen van 0 tot en met 18 jaar gebeurt in of om huis (eigen huis of van een ander)
(52%).

Bron | Veiligheid.nl – mei 2012 – Cijferfactsheet privé-ongevallen 0-18 jaar.pdf

 

Comments are closed.