Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING EERSTE HULP AAN KIDS

Hier vindt u de privacyverklaring van Eerste Hulp aan Kids. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Eerste Hulp aan Kids.

INLEDING
In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

EERSTE HULP AAN KIDS
U leest op dit moment de privacyverklaring van Eerste Hulp aan Kids. Eerste Hulp aan Kids is een  opleidingsinstituut dat zich richt op het organiseren van de cursus Eerste Hulp aan kinderen. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Eerste Hulp aan Kids verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Eerste Hulp aan Kids, neem dan gerust contact op!

info@eerstehulpaankids.nl | 06-13363617 | Pasbree 73 | 7103 BW | Winterswijk
KVK Nr. 09145265

Eerste Hulp aan Kids is een handelsnaam van eenmanszaak Opleidingsinstituut Ten Dolle, welke wordt gedreven door Martina ten Dolle.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Eerste Hulp aan Kids kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Eerste Hulp aan Kids, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Eerste Hulp aan Kids heeft verstrekt. Eerste Hulp aan Kids kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voorletters, voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw geboortedatum
– Uw geslacht


WAAROM EERSTE HULP AAN KIDS GEGEVENS NODIG HEEFT

Aanbieden van de dienst cursus Eerste Hulp aan Kids | Eerste Hulp aan Kids verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht; om u in te schrijven voor de cursus Eerste Hulp aan kinderen, om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) alle gegevens toe te sturen die nodig zijn om de cursus Eerste Hulp aan Kids te kunnen volgen, om –indien gevraagd- het certificaat of bewijs van deelname toe te zenden en/of om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt of indien er vanuit Eerste Hulp aan Kids vragen en/of mededelingen zijn over de cursus Eerste Hulp aan Kids.

Nieuwsbrieven | Daarnaast worden uw gegevens gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven houden u op de hoogte over de data en locaties van de geplande cursussen, zijn informatief van aard op het gebied van het geven van eerste hulp en kunnen commercieel gericht zijn.

Analytics | De website van Eerste Hulp aan Kids verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt..


ONTVANGERS
Eerste Hulp aan Kids verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens die Eerste Hulp aan Kids ontvangt en verwerkt worden gedeeld met of beheerd door:

Het Oranje Kruis | Indien u hebt aangegeven dat u een certificaat wilt ontvangen van Het Oranje Kruis, dan zullen de volgende gegevens met Stichting Het Oranje Kruis gedeeld worden:

– Uw voorletters, achternaam
– Uw geboortedatum
– Uw geslacht


De instructeurs die de cursus verzorgen | Om u te kunnen beoordelen tijdens de cursus of herhalingsles Eerste Hulp aan Kids zullen de volgende gegevens met de betreffende instructeur gedeeld worden:

– Uw voorletters, voornaam, achternaam
– Uw geboortedatum
– Uw geslacht

Overige gegevens zullen uitsluitend op uw eigen verzoek met de instructeur gedeeld worden, bijvoorbeeld uw telefoonnummer om contact met u op te nemen.


Mailchimp | De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Skyberate | De e-mail, website en back-ups van Eerste Hulp aan Kids wordt gehost bij Skyberate. Als u zich aanmeldt voor de cursus of herhalingsles van Eerste Hulp aan Kids of indien u contact opneemt via de formulieren op de website of via e-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Skyberate.

Exact Online | Eerste Hulp aan Kids werkt voor de administratieve afhandeling met Exact Online. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van Exact Online.


OPSLAGPERIODE
Eerste Hulp aan Kids bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Eerste Hulp aan Kids worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Eerste Hulp aan Kids gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS
Eerste Hulp aan Kids maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Eerste Hulp aan Kids bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Eerste Hulp aan Kids te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Eerste Hulp aan Kids heeft hier geen invloed op.

Eerste Hulp aan Kids heeft Google geen toestemming gegeven om via Eerste Hulp aan Kids verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


UW RECHTEN

Recht op inzage
| U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Eerste Hulp aan Kids vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Eerste Hulp aan Kids. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie | Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Eerste Hulp aan Kids. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht | Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Eerste Hulp aan Kids opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij dient Eerste Hulp aan Kids al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens | Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Eerste Hulp aan Kids vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht | U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Eerste Hulp aan Kids niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) | Wilt u niet dat Eerste Hulp aan Kids uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt dit kenbaar maken via info@eerstehulpaankids.nl Het streven is om binnen vier weken te reageren.


BEVEILIGEN
Eerste Hulp aan Kids neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Eerste Hulp aan Kids maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Eerste Hulp aan Kids verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Eerste Hulp aan Kids op via info@eerstehulpaankids.nl.


PLICHTEN
Eerste Hulp aan Kids verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Eerste Hulp aan Kids via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld nodig om u in te kunnen schrijven voor de cursus of herhalingsles. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Eerste Hulp aan Kids de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Eerste Hulp aan Kids met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. Eerste Hulp aan Kids behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Eerste Hulp aan Kids dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Eerste Hulp aan Kids te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@eerstehulpaankids.nl | 06-13363617 | Pasbree 73 | 7103 BW | Winterswijk
KVK Nr. 09145265

Comments are closed.