Voorwaarden aanmelding

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving voor de cursus ‘Eerste Hulp aan Kids’ – EHBO aan kinderen.

Aanmelden cursus
Aanmelden voor de cursus kan via de website www.eerstehulpaankids.nl, per e-mail info@eerstehulpaankids.nl of telefonisch 06-13363617. De aanmelding via de website wordt binnen enkele minuten op het door de cursist opgegeven e-mailadres bevestigd.

Binnen 5 werkdagen worden de officiële bevestiging van de inschrijving en naar het door de cursist opgegeven e-mailadres verzonden. De factuur word voordat u de cursus volgt, aan u verzonden.

Kosten deelname
De kosten voor de cursus bedragen € 95,- per cursist. Dit bedrag is inclusief het naslagwerk ‘Eerste Hulp aan Kids’ (digitaal), een bewijs van deelname (digitaal) en koffie/thee. Een Oranje Kruis certificaat kost € 25,- extra.

De cursist is definitief ingeschreven zodra het verschuldigde bedrag door Eerste Hulp aan Kids is ontvangen. Indien het verschuldigde bedrag niet voor de vervaldatum is voldaan, is Eerste Hulp aan Kids gerechtigd om de deelnameplek aan een andere cursist toe te wijzen.

Door het niet bezoeken van de (volledige) cursus blijft de financiële verplichting van de cursist naar Eerste Hulp aan Kids bestaan.

Certificaat
Tijdens de cursus wordt geoefend op trainingspoppen. Tijdens deze praktijkoefeningen wordt de cursist beoordeeld door de instructeur. Er vindt geen aparte toets plaats. Indien de cursist door de instructeur competent is verklaard en de cursist heeft aangegeven dat hij/zij Het Oranje Kruis Certificaat ‘Eerste Hulp aan kinderen’ wil ontvangen, krijgt hij/zij deze binnen ca. vier weken per post thuis gestuurd. Dit certificaat is twee jaar geldig. Het certificaat kan verlengd worden door jaarlijks een herhalingsles te volgen. De cursist ontvangt hierover per e-mail bericht.

Iedere houder van een geldig certificaat ‘Eerste Hulp aan kinderen’ van het Oranje Kruis is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen.

Annulering door de cursist 
Annulering is alleen schriftelijk of per e-mail mogelijk. In sommige gevallen is restitutie van het cursusgeld mogelijk:

  • bij annulering tot één maand voor de eerste cursusavond wordt 100% van het cursusgeld terugbetaald;
  • bij annulering tot twee weken voor de eerste cursusavond wordt 50% van het cursusgeld terugbetaald;
  • bij annulering tot één week voor de eerste cursusavond wordt 25% van het cursusgeld terugbetaald;
  • bij overlijden of ernstige ziekte van uzelf of 1e of 2e graad familieleden of in geval van een onverwachte medische noodzakelijk ingreep van uzelf of 1e graad familielid wordt 100% van het cursusgeld terugbetaald.

In alle overige gevallen is geen restitutie mogelijk.

Afmelding door de cursist, maar met deelname aan de cursus op een later tijdstip
Indien de cursist zich binnen acht dagen voor de eerste cursusdag afmeld, maar de cursus op een ander moment wel wil volgen, dan wordt hiervoor € 25,- in rekening gebracht. Dit zijn de kosten die Eerste Hulp aan Kids aan Het Oranje Kruis verschuldigd is en administratiekosten. Deze kosten worden niet in rekening gebracht bij overlijden of ernstige ziekte van uzelf of 1e of 2e graad familieleden of in geval van een onverwachte medische noodzakelijk ingreep van uzelf of 1e graad familielid.

De cursist zal in overleg met Eerste Hulp aan Kids de nieuwe cursusdata en -locatie bepalen, op basis van beschikbaarheid.

Annulering door de organisator
‘Eerste Hulp aan Kids’ mag zonder opgaaf van redenen de cursus annuleren of deelname van een cursist weigeren. In deze gevallen heeft de cursist recht op restitutie van het totale cursusbedrag. ‘Eerste Hulp aan Kids’ zal uiterlijk één week voor de eerste cursusavond (met uitzondering van een  situatie van overmacht) de cursist schriftelijk op de hoogte stellen van de annulering.

 

Comments are closed.